Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø
Kontakt:
dst@dst.dk
Tlf: 39 17 39 17