På Københavns Begravelsers hjemmeside foregår bestillingen af begravelse, bisættelse eller askespredning online i form af 7 simple trin. Du undværer altså hjemmebesøget, men herfra foregår forløbet med bedemanden præcis, som det ville have gjort hos den lokale bedemand København. Bedemanden sørger for en tæt og tryg dialog med de efterladte og hjælper dig med at træffe de bedste beslutninger. Alle Københavns Begravelsers bedemænd er certificerede, og dette er din garanti for en god og professionel håndtering af afskeden med den afdøde. 

Gør det selv

Hos Københavns Begravelser udbydes der som udgangspunkt fuld service i forbindelse med begravelser, bisættelser og askespredninger. Efter at have fået detaljerne på plads med din lokale bedemand, overtager denne alt praktisk arbejde. Der planlægges med præsten, arrangeres gravsted, ordnes papirarbejde m.m. Hvis du ønsker det, er det dog muligt at ordne det meste selv i forbindelse med begravelsen. I så fald kan du købe tjenesteydelser og produkter stykvis i e-shoppen. Hvis du vælger gør-det-selv løsningen, er produkter og services lette at overskue. På e-shoppen er 3 pakkeløsninger listet op – en for henholdsvis begravelse, bisættelse og askespredning. Herudover kan du købe enkelte begravelsesartikler stykvis.

Produkter

Københavns Begravelser har et stort sortiment af begravelsesartikler – alle i høj kvalitet. Kisterne er bygget med henblik på en minimal miljøpåvirkning, og urnerne er økologiske. Disse opfylder alle miljøkrav er godkendte af alle danske krematorier. Søurnerne opløses på under en time i saltvand, og de kan derfor uden bekymring smides i havet efter askespredningen. På e-shoppen kan du ligeledes se udvalget af gravsten og de dekorationer, du kan få indgraveret i stenen. Københavns Begravelser har også et stor udvalg af kistepynt, kranse og kasteroser.