Mange tror at det er hurtigt og nemt at skifte vinduer. I virkeligheden kan det godt betale sig at søge råd og vejledning inden man udskifter de gamle vinduer med nye. Måske er det endda ikke nødvendigt at udskifte dem men det kan bedre betale sig at restaurerer de gamle. Mange ældre vinduer er af sådan en kvalitet, at det bedre kan betale sig at få dem repareret end udskiftet. Mange ældre vinduer kan nemt holde i 100 år, hvis de får den rigtige vedligeholdelse.

Viser det sig at dine vinduer skal udskiftes, er der flere ting du skal overveje og vide inden udskiftning. 

Start med at undersøge dine vinduer trænger til at blive udskiftet

Inden du blindt udskifter dine vinduer, er det en god ide at starte med at undersøge dem og finde ud af hvor slemt de har det. Til det kan du bruge en smal skruetrækker. Hvis den trænger langt ind i træet og det virker råddent bør de udskiftes. Det kan også at du ikke har termoruder og gerne vil have vinduer der beskytter bedre mod vind og vejr. 

Er du i tvivl er det en god ide at få råd og vejledning af en uddannet glarmester, der ikke alene kan undersøge dine vinduer, men også reparerer eller udskifte dem. Med mindre du selv er håndværker eller har erfaring med at udskifte vinduer, anbefales det at få hjælp af en glarmester. Det er der flere årsager til. Den ene er at du kan få råd og vejledning til at få købt de bedste vinduer. Du kan også få ideer til nye vinduer i en anden design, der bedre passer til din bolig. 

Ved at bruge en uddannet glarmester sikre du dig også at dine vinduer bliver sat rigtigt i. Det betyder at du mindsker risikoen for at de falder ud og i værste fald ender med at skade andre. Det betyder også at de holder længere og holder på varmen i din bolig. 

Valg af de rigtige vinduer

Når du skal vælge vinduer, er det vigtigt at du vælger de rigtige. Vores boliger står for omkring 40% af vores samlet energiforbrug, fordi vores vinduer ikke er tætte nok til at kunne holde på varmen. Vinduer der er mere end 15-20 år gamle, har et langt større varmetab end nye vinduer med energiruder. 

Når du skal vælge de rigtige vinduer er det ikke nok at du alene kigger på hvor gode de er til at holde på varmen, de skal også have den rigtige størrelse. I dag er det lovmæssigt at man skal kunne komme ud af et vindue i tilfæde af nød, hvilke betyder at de som minimum skal være 50 x 60 cm. store. 

Har du gamle vinduer som intet fejler og som du gerne vil bibeholde kan du i stedet for at udskifte dem vælge at lave forsatsvinduer. Det vil stort set have den samme virkning. 

Nye vinduer lig udluftning

Det kan virke selvmodsigende at bedre isolering også betyder mere fugt og skimmelsvamp i ens bolig. Men den bedste isolering gør at det bliver svære at få ens bolig udluftet som før. Det betyder at du for at sikre at du ikke får fugt, skimmelsvamp og ødelagte vinduer skal huske at udlufte godt og grundigt. 

Rent praktisk betyder det at du skal udlufte i 5-10 min. 2-3 gange om dagen. Det skal ikke bare være et åbent vindue men gennemtræk. Også om vinteren. Åben vinduerne om morgenen, når i har været i bad så den våde luft og nattens CO2 kan komme ud også igen om aftenen når i har lavet mad. Husk at tænde for emhætten og åben vinduet, når der laves mad.

Når i går hjemmefra om morgenen, så lad alle dørene stå åbne til de værelser hvor i sover i, så luften kan blive udskiftet. Når i sover udskiller i en masse CO2 og fugt som skal udskiftes med ny og frisk luft. Det gøres bedst og nemmest, hvis i holder dørene åbne. Det gælder selvfølgelig også døren til badeværelset.

Selvom det intet har med vinduer at gøre men om din bolig generelle tilstand, så vil det påvirke din bolig og dermed også dine vinduer, hvis du ikke tørre tøj indendørs. Den vand der er i tøjet skal ud på en eller anden måde og det er via vinduer, lofter, gulve og vægge.

Husk den vigtige vedligeholdelse

Når du har fået udskiftet dine vinduer er det vigtigt at du husker at vedligeholde dem. Du kan vælge at få din glarmester til at komme forbi fra tid til anden eller også kan du vælge selv at gennemgå dem. 

Du skal undersøge om hængslerne er i orden eller om de trænger til olie. Hermed sikre du dig at dine vinduer lukker til korrekt og ikke begynder at hænge og dermed ikke længere lukker tæt. 

Du skal også undersøge om kitten trænger til at blive udskiftet, hvis dine vinduer er tættet med det. Nye vinduer har som ofte ikke kit, men træ i stedet. Træet skal så undersøges i stedet om det er råddent. Har du svært ved selv at vurdere og vedligeholde dine vinduer, kan du med fordel få hjælp, råd og vejledning af din glarmester. 

Vinduer behøver ikke at være firkantede

Hvis du har planer om at udskifte dine vinduer er det en god ide at være åben over for nye muligheder for vinduer behøver ikke at ligne dem der allerede sidder i. De kan blive med en rund kant for oven, lige som et staldvindue, eller det kan blive til et rundt vindue. Måske vil det være rart at få mere lys ind og i kan i stedet få panoramavinduer. Det kan også være at i finder ud af, at et vindue kan laves om til en skydedør.

Mulighederne er mange og du kan med fordel kontakte din lokale glarmester, som udover at have en lang formel uddannelse i at sætte vinduer i også har en lang erfaring i at kigge på en bolig og se hvilke muligheder der er, når der skal udskiftes vinduer.